331-999-0071

STEMPLES Plus ca cadru pentru evaluarea capacităților cibernetice

STEMPLES Plus este un cadru folosit pentru a evalua capacitățile cibernetice ale unei țări. STEMPLES Plus reprezintă factori sociali, tehnici, economici, militari, politici, juridici, educaționali și de securitate (interni), „Plus” se referă la factori suplimentari, cum ar fi cultura, educația și structurile organizaționale. Treadstone 71 folosește cadrul STEMPLES Plus pentru a evalua capacitățile cibernetice ale unei țări adverse din punctul de vedere al capacității lor de a executa diverse operațiuni cibernetice împotriva noastră.

Factori sociali: Evaluați factorii sociali care influențează capacitățile cibernetice ale unei țări. Aceasta include nivelul de conștientizare și alfabetizare digitală în rândul populației, prezența unor profesioniști calificați în securitate cibernetică, percepția publicului asupra securității cibernetice și nivelul de cooperare dintre guvern, sectorul privat și societatea civilă în abordarea amenințărilor cibernetice.

Factori tehnici: Evaluați aspectele tehnice ale capacităților cibernetice ale unei țări. Aceasta implică evaluarea gradului de sofisticare a infrastructurii tehnologice a țării, a disponibilității instrumentelor și tehnologiilor avansate de securitate cibernetică, a eforturilor de cercetare și dezvoltare în domeniul securității cibernetice și a nivelului de expertiză în tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, blockchain-ul sau calculul cuantic.

Factori economici: Examinați factorii economici care contribuie la capacitățile cibernetice ale unei țări. Evaluați investiția în cercetarea și dezvoltarea în domeniul securității cibernetice, prezența industriilor și a întreprinderilor legate de securitatea cibernetică, nivelul de maturitate a securității cibernetice în sectoarele critice și impactul economic al amenințărilor cibernetice asupra economiei țării.

Factori militari: Evaluați aspectele militare ale capacităților cibernetice ale unei țări. Aceasta include evaluarea prezenței și capacităților unităților cibernetice militare dedicate, integrarea capacităților cibernetice în strategiile și doctrinele militare, nivelul investițiilor în capacități de apărare cibernetică și ofensiva și capacitățile de război cibernetic ale țării.

Factori politici: Analizați factorii politici care modelează capacitățile cibernetice ale unei țări. Aceasta implică evaluarea angajamentului guvernului față de securitatea cibernetică, a existenței strategiilor și politicilor naționale de securitate cibernetică, a cadrului legal care guvernează activitățile cibernetice, a cooperării internaționale în problemele cibernetice și a poziției diplomatice a țării în chestiuni cibernetice.

Factori juridici: Examinați cadrul legal care guvernează activitățile cibernetice din țară. Evaluați caracterul adecvat al legilor și reglementărilor legate de securitatea cibernetică, protecția datelor, confidențialitatea, proprietatea intelectuală și criminalitatea cibernetică. Evaluează mecanismele de aplicare, procedurile legale și obligațiile legale internaționale legate de activitățile cibernetice.

Factori educaționali: Luați în considerare aspectele educaționale ale capacităților cibernetice ale unei țări. Aceasta include evaluarea angajamentelor academice față de securitatea cibernetică, războiul hibrid, războiul cognitiv, operațiunile de influență, inteligența cibernetică și contrainformații în desfășurarea operațiunilor cibernetice, mediul comercial al țării legat de conferințe cibernetice, schimbul de informații, asociații, grupuri de hacking etic și conștientizare. 

  • Factori de securitate: includeți factori de securitate pentru a evalua situația generală de securitate a țării, inclusiv robustețea protecției infrastructurii critice, capacitățile de răspuns la incidente, programele de educație și conștientizare în domeniul securității cibernetice și rezistența ecosistemului de securitate cibernetică al țării.
  • Religie: Evaluați influența religiei asupra practicilor, politicilor și atitudinilor de securitate cibernetică din țară. Examinați modul în care credințele și valorile religioase pot afecta percepția asupra securității cibernetice, a confidențialității și a utilizării tehnologiei.
  • Date demografice: Analizați factorii demografici care pot afecta capacitățile cibernetice, cum ar fi dimensiunea și diversitatea populației, nivelul de alfabetizare digitală, disponibilitatea unor profesioniști calificați în securitate cibernetică și decalajul digital între diferitele grupuri demografice.
  • Psihologie socială: Luați în considerare factorii de psihologie socială care pot influența practicile de securitate cibernetică, inclusiv încrederea, normele sociale, dinamica grupului și comportamentele individuale. Analizați modul în care factorii psihologici sociali pot modela atitudinile față de securitatea cibernetică, confidențialitatea datelor și aderarea la practicile de securitate.
  • Factori strategici: Evaluați dimensiunile strategice ale capacităților cibernetice ale unei țări. Aceasta implică analiza obiectivelor, priorităților și investițiilor pe termen lung ale țării în securitate cibernetică, poziției sale de apărare cibernetică, capacităților ofensive și capacităților de inteligență cibernetică. Evaluează integrarea capacităților cibernetice în strategiile de securitate națională și alinierea obiectivelor cibernetice la interesele geopolitice mai largi.

În plus, folosim factorii „Plus” din STEMPLES Plus—Cultură, educație și structuri organizaționale pentru a oferi informații suplimentare despre capacitățile cibernetice ale unei țări. Acești factori ajută la evaluarea atitudinilor culturale față de securitatea cibernetică, a stării programelor de educație și formare în domeniul securității cibernetice și a structurilor organizaționale și colaborărilor care conduc inițiativele de securitate cibernetică în țară.

Analizând sistematic factorii STEMPLES Plus, puteți înțelege cuprinzător capacitățile cibernetice, punctele forte și punctele slabe ale unei țări. Această evaluare poate informa deciziile de politică, modelarea amenințărilor și dezvoltarea de strategii și contramăsuri eficiente de securitate cibernetică.

Prin încorporarea „Religie, demografie și psihologie socială” în cadrul STEMPLES Plus, puteți înțelege mai bine capacitățile cibernetice ale unei țări și factorii contextuali care le influențează. Acest cadru extins ajută la surprinderea aspectelor societale și umane care joacă un rol în practicile, politicile și atitudinile de securitate cibernetică într-o anumită țară.

 Drepturi de autor 2023 Treadstone 71 LLC

Contactați Treastone 71

Contactați astăzi Treadstone 71. Aflați mai multe despre ofertele noastre de analiză țintită a adversarului, antrenament de război cognitiv și informații comerciale.

Contactați-ne astăzi!