331-999-0071

Automatizarea dovezilor utilizând modelul de punctaj al Amiralității și integrarea testului CRAAP

Automatizarea tuturor nivelurilor modelului de punctare al Amiralității în evaluarea dovezilor cibernetice implică dezvoltarea unui proces sistematic care să încorporeze criteriile modelului și metodologia de notare. Am enumerat pași posibili pentru automatizarea fiecărui nivel al modelului de punctaj al Amiralității.

 1. Colectați și preprocesați dovezile cibernetice: adunați dovezile cibernetice relevante, cum ar fi fișiere jurnal, date de trafic în rețea, artefacte ale sistemului sau orice alte informații digitale legate de incident sau investigație. Preprocesează datele pentru a asigura consistența și compatibilitatea pentru analiză, care poate include curățarea, normalizarea și formatarea datelor.
 2. Definiți criteriile pentru fiecare nivel: revizuiți modelul de punctaj al Amiralității și identificați criteriile pentru fiecare nivel. Modelul constă în mod obișnuit din mai multe niveluri, cum ar fi Nivelul 1 (Indicație), Nivelul 2 (Credința rezonabilă), Nivelul 3 (Convingerea puternică) și Nivelul 4 (Fapt). Definiți criteriile și indicatorii specifici pentru evaluare la fiecare nivel pe baza îndrumărilor modelului.
 3. Dezvoltați algoritmi sau reguli pentru evaluarea dovezilor: proiectați algoritmi sau reguli care pot evalua automat dovezile în funcție de criteriile definite pentru fiecare nivel. Aceasta poate implica aplicarea tehnicilor de învățare automată, procesarea limbajului natural sau sisteme bazate pe reguli pentru a analiza dovezile și a face evaluări pe baza criteriilor.

 1. Extrageți caracteristicile din dovezi: identificați caracteristicile sau atributele relevante din dovezi care pot contribui la procesul de evaluare. Aceste caracteristici pot include indicatori de compromis, marcaje temporale, modele de rețea, caracteristici ale fișierelor sau orice alte informații relevante care se aliniază cu criteriile pentru fiecare nivel.
 2. Atribuiți scoruri pe baza criteriilor: Atribuiți scoruri sau evaluări dovezilor pe baza criteriilor pentru fiecare nivel al modelului de punctaj al Amiralității. Punctajul poate fi binar (de exemplu, promovat/eșec), numeric (de exemplu, pe o scară de la 1 la 10) sau orice altă scală adecvată care reflectă nivelul de încredere sau credință asociat cu dovezile.
 3. Integrarea procesului de notare într-un sistem unificat: Dezvoltați un sistem sau o aplicație unificate care încorporează procesul automatizat de notare. Acest sistem ar trebui să ia dovezile ca intrare, să aplice algoritmi sau reguli pentru a evalua dovezile și să genereze scorurile sau evaluările corespunzătoare pentru fiecare nivel de model.
 4. Validați și perfecționați sistemul de punctare automatizat: validați performanța sistemului de notare automatizat comparând rezultatele acestuia cu evaluările umane sau cu reperele stabilite. Analizați acuratețea, precizia, retragerea sau alte valori relevante ale sistemului pentru a asigura fiabilitatea acestuia. Rafinați sistemul după cum este necesar pe baza rezultatelor evaluării.
 5. Actualizați și îmbunătățiți continuu sistemul: rămâneți la curent cu cele mai recente informații despre amenințări cibernetice, tehnici de atac și noi factori probatori. Actualizați și îmbunătățiți în mod regulat sistemul de punctare automatizat pentru a se adapta la tendințele emergente, a rafina criteriile și a îmbunătăți acuratețea evaluărilor.

Automatizarea modelului de punctaj al Amiralității în evaluarea dovezilor cibernetice necesită experiență în securitate cibernetică, analiza datelor și dezvoltarea de software. Implicați experți în domeniu, analiști în securitate cibernetică și oameni de știință a datelor pentru a asigura implementarea eficientă și alinierea la cerințele specifice ale organizației dvs. sau cu cazul de utilizare.

Integrarea testului CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose) cu Modelul de notare al Amiralității NATO poate oferi un cadru de evaluare cuprinzător pentru evaluarea credibilității și calității dovezilor cibernetice.

 1. Definiți criteriile: combinați criteriile din ambele modele pentru a crea un set unificat de criterii de evaluare. Utilizați criteriile complete ale Modelului de punctaj al Amiralității NATO ca niveluri principale de evaluare, în timp ce testul CRAAP poate servi ca subcriterii în cadrul fiecărui nivel. De exemplu:
  • Nivelul 1 (indicație): Evaluați dovezile pentru monedă, relevanță și autoritate.
  • Nivelul 2 (Convingerea rezonabilă): Evaluați dovezile pentru acuratețe și scop.
  • Nivelul 3 (Convingerea puternică): Analizați dovezile pentru toate criteriile testului CRAAP.
  • Nivelul 4 (Fapt): Verificați în continuare dovezile pentru toate criteriile testului CRAAP.
 2. Atribuiți ponderi sau scoruri: determinați importanța sau ponderea relativă a fiecărui criteriu în cadrul de evaluare unificat. Puteți atribui ponderi mai mari criteriilor din Modelul de punctaj al Amiralității NATO, deoarece acestea reprezintă nivelurile principale, în timp ce criteriile de testare CRAAP pot avea ponderi mai mici ca subcriterii. Alternativ, puteți atribui scoruri sau evaluări fiecărui criteriu în funcție de relevanța și impactul acestora asupra evaluării generale.
 3. Dezvoltați un proces de evaluare automatizat: proiectați algoritmi sau reguli pe baza criteriilor și ponderilor definite pentru a automatiza procesul de evaluare. Aceasta poate implica tehnici de procesare a limbajului natural, analiza textului sau alte metode pentru a extrage informații relevante și a evalua dovezile în funcție de criterii.
 4. Extrageți caracteristicile relevante ale dovezilor: identificați caracteristicile sau atributele dovezilor care se aliniază cu criteriile de testare CRAAP și cu modelul de notare al Amiralității NATO. De exemplu, pentru Autoritate, puteți lua în considerare factori precum acreditările autorului, reputația sursei sau starea de evaluare inter pare. Extrageți aceste caracteristici din dovezile utilizate în procesul de evaluare automatizată.
 5. Aplicați cadrul de evaluare unificat: Integrați procesul de evaluare automatizat cu cadrul unificat. Introduceți dovezile, aplicați algoritmii sau regulile pentru a evalua dovezile în funcție de criteriile definite și generați scoruri sau evaluări pentru fiecare criteriu și nivel general de evaluare.
 6. Agregați și interpretați rezultatele: Agregați scorurile sau evaluările de la fiecare criteriu și nivel pentru a obține o evaluare globală a dovezilor. Stabiliți praguri sau reguli de decizie pentru a determina clasificarea finală a dovezilor pe baza scorurilor sau evaluărilor combinate. Interpretați rezultatele pentru a comunica părților interesate credibilitatea și calitatea dovezilor.
 7. Validați și perfecționați cadrul integrat: validați performanța cadrului integrat prin compararea rezultatelor acestuia cu evaluările manuale sau reperele stabilite. Evaluați acuratețea, precizia, rechemarea sau alte valori relevante pentru a asigura eficacitatea acesteia. Rafinați și îmbunătățiți continuu cadrul pe baza feedback-ului și a noilor perspective.

Prin integrarea testului CRAAP cu Modelul de punctaj al Amiralității NATO, puteți îmbunătăți procesul de evaluare, luând în considerare aspectele tehnice ale dovezilor și actualitatea, relevanța, autoritatea, acuratețea și scopul acesteia. Această integrare oferă o evaluare mai cuprinzătoare și mai completă a credibilității și calității dovezilor.

 în evaluarea dovezilor cibernetice implică dezvoltarea unui proces sistematic care încorporează criteriile modelului și metodologia de notare. Am enumerat pași posibili pentru automatizarea fiecărui nivel al modelului de punctaj al Amiralității.

 1. Colectați și preprocesați dovezile cibernetice: adunați dovezile cibernetice relevante, cum ar fi fișiere jurnal, date de trafic în rețea, artefacte ale sistemului sau orice alte informații digitale legate de incident sau investigație. Preprocesează datele pentru a asigura consistența și compatibilitatea pentru analiză, care poate include curățarea, normalizarea și formatarea datelor.
 2. Definiți criteriile pentru fiecare nivel: revizuiți modelul de punctaj al Amiralității și identificați criteriile pentru fiecare nivel. Modelul constă în mod obișnuit din mai multe niveluri, cum ar fi Nivelul 1 (Indicație), Nivelul 2 (Credința rezonabilă), Nivelul 3 (Convingerea puternică) și Nivelul 4 (Fapt). Definiți criteriile și indicatorii specifici pentru evaluare la fiecare nivel pe baza îndrumărilor modelului.
 3. Dezvoltați algoritmi sau reguli pentru evaluarea dovezilor: proiectați algoritmi sau reguli care pot evalua automat dovezile în funcție de criteriile definite pentru fiecare nivel. Aceasta poate implica aplicarea tehnicilor de învățare automată, procesarea limbajului natural sau sisteme bazate pe reguli pentru a analiza dovezile și a face evaluări pe baza criteriilor.
 4. Extrageți caracteristicile din dovezi: identificați caracteristicile sau atributele relevante din dovezi care pot contribui la procesul de evaluare. Aceste caracteristici pot include indicatori de compromis, marcaje temporale, modele de rețea, caracteristici ale fișierelor sau orice alte informații relevante care se aliniază cu criteriile pentru fiecare nivel.
 5. Atribuiți scoruri pe baza criteriilor: Atribuiți scoruri sau evaluări dovezilor pe baza criteriilor pentru fiecare nivel al modelului de punctaj al Amiralității. Punctajul poate fi binar (de exemplu, promovat/eșec), numeric (de exemplu, pe o scară de la 1 la 10) sau orice altă scală adecvată care reflectă nivelul de încredere sau credință asociat cu dovezile.
 6. Integrarea procesului de notare într-un sistem unificat: Dezvoltați un sistem sau o aplicație unificate care încorporează procesul automatizat de notare. Acest sistem ar trebui să ia dovezile ca intrare, să aplice algoritmi sau reguli pentru a evalua dovezile și să genereze scorurile sau evaluările corespunzătoare pentru fiecare nivel de model.
 7. Validați și perfecționați sistemul de punctare automatizat: validați performanța sistemului de notare automatizat comparând rezultatele acestuia cu evaluările umane sau cu reperele stabilite. Analizați acuratețea, precizia, retragerea sau alte valori relevante ale sistemului pentru a asigura fiabilitatea acestuia. Rafinați sistemul după cum este necesar pe baza rezultatelor evaluării.
 8. Actualizați și îmbunătățiți continuu sistemul: rămâneți la curent cu cele mai recente informații despre amenințări cibernetice, tehnici de atac și noi factori probatori. Actualizați și îmbunătățiți în mod regulat sistemul de punctare automatizat pentru a se adapta la tendințele emergente, a rafina criteriile și a îmbunătăți acuratețea evaluărilor.

Automatizarea modelului de punctaj al Amiralității în evaluarea dovezilor cibernetice necesită experiență în securitate cibernetică, analiza datelor și dezvoltarea de software. Implicați experți în domeniu, analiști în securitate cibernetică și oameni de știință a datelor pentru a asigura implementarea eficientă și alinierea la cerințele specifice ale organizației dvs. sau cu cazul de utilizare.

Integrarea testului CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose) cu Modelul de notare al Amiralității NATO poate oferi un cadru de evaluare cuprinzător pentru evaluarea credibilității și calității dovezilor cibernetice.

 1. Definiți criteriile: combinați criteriile din ambele modele pentru a crea un set unificat de criterii de evaluare. Utilizați criteriile complete ale Modelului de punctaj al Amiralității NATO ca niveluri principale de evaluare, în timp ce testul CRAAP poate servi ca subcriterii în cadrul fiecărui nivel. De exemplu:
  • Nivelul 1 (indicație): Evaluați dovezile pentru monedă, relevanță și autoritate.
  • Nivelul 2 (Convingerea rezonabilă): Evaluați dovezile pentru acuratețe și scop.
  • Nivelul 3 (Convingerea puternică): Analizați dovezile pentru toate criteriile testului CRAAP.
  • Nivelul 4 (Fapt): Verificați în continuare dovezile pentru toate criteriile testului CRAAP.
 2. Atribuiți ponderi sau scoruri: determinați importanța sau ponderea relativă a fiecărui criteriu în cadrul de evaluare unificat. Puteți atribui ponderi mai mari criteriilor din Modelul de punctaj al Amiralității NATO, deoarece acestea reprezintă nivelurile principale, în timp ce criteriile de testare CRAAP pot avea ponderi mai mici ca subcriterii. Alternativ, puteți atribui scoruri sau evaluări fiecărui criteriu în funcție de relevanța și impactul acestora asupra evaluării generale.
 3. Dezvoltați un proces de evaluare automatizat: proiectați algoritmi sau reguli pe baza criteriilor și ponderilor definite pentru a automatiza procesul de evaluare. Aceasta poate implica tehnici de procesare a limbajului natural, analiza textului sau alte metode pentru a extrage informații relevante și a evalua dovezile în funcție de criterii.
 4. Extrageți caracteristicile relevante ale dovezilor: identificați caracteristicile sau atributele dovezilor care se aliniază cu criteriile de testare CRAAP și cu modelul de notare al Amiralității NATO. De exemplu, pentru Autoritate, puteți lua în considerare factori precum acreditările autorului, reputația sursei sau starea de evaluare inter pare. Extrageți aceste caracteristici din dovezile utilizate în procesul de evaluare automatizată.
 5. Aplicați cadrul de evaluare unificat: Integrați procesul de evaluare automatizat cu cadrul unificat. Introduceți dovezile, aplicați algoritmii sau regulile pentru a evalua dovezile în funcție de criteriile definite și generați scoruri sau evaluări pentru fiecare criteriu și nivel general de evaluare.
 6. Agregați și interpretați rezultatele: Agregați scorurile sau evaluările de la fiecare criteriu și nivel pentru a obține o evaluare globală a dovezilor. Stabiliți praguri sau reguli de decizie pentru a determina clasificarea finală a dovezilor pe baza scorurilor sau evaluărilor combinate. Interpretați rezultatele pentru a comunica părților interesate credibilitatea și calitatea dovezilor.
 7. Validați și perfecționați cadrul integrat: validați performanța cadrului integrat prin compararea rezultatelor acestuia cu evaluările manuale sau reperele stabilite. Evaluați acuratețea, precizia, rechemarea sau alte valori relevante pentru a asigura eficacitatea acesteia. Rafinați și îmbunătățiți continuu cadrul pe baza feedback-ului și a noilor perspective.

Prin integrarea testului CRAAP cu Modelul de punctaj al Amiralității NATO, puteți îmbunătăți procesul de evaluare, luând în considerare aspectele tehnice ale dovezilor și actualitatea, relevanța, autoritatea, acuratețea și scopul acesteia. Această integrare oferă o evaluare mai cuprinzătoare și mai completă a credibilității și calității dovezilor.

Copyright 2023 Treadstone 71

Contactați Treastone 71

Contactați astăzi Treadstone 71. Aflați mai multe despre ofertele noastre de analiză țintită a adversarului, antrenament de război cognitiv și informații comerciale.

Contactați-ne astăzi!