331-999-0071

Acordul de licență pentru utilizatorul final

FINAL ACORD DE LICENȚĂ UTILIZATOR

Ultima actualizare: 12 aprilie 2017

TERMENI DE UTILIZARE

FOLOSIND PLATFORMA DE ANTRENAMENT CENTRUL TREADSTONE 71 CYBER INTEL TRAINING CENTER, PARTICIPAREA LA ANTRENAMENTUL PERSONAL TREADSTONE 71 SAU ÎNVĂȚARE DIN CONȚINUTUL TREADSTONE 71 PE ORICE SITE WEB, SOLUȚIE DE MANAGEMENT A ÎNVĂȚĂRII, cum ar fi TREADSTONE 71, UNIVERSITATEA UNIVERSITĂȚILOR DE CREATIVITATE 610, UNIVERSITATE 615 ȘI CYB71, IE, „PLATFORMA”, ACCEPTATI ACESTI TERMENI DE UTILIZARE (“TERMENI”). DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, TREBUIE SĂ ÎNCHEIAȚI IMMEDIAT UTILIZAREA PLATFORMEI. UTILIZAREA CONTINUAA A PLATEFORMEI SEMNIFICA ACCEPTAREA DVS. CONTINUA A ACEESTI TERMENI SI ORICE MODIFICARE A ELOR. ACESTI TERMENI FORMATĂ UN CONTRAC LEGAL OBLIGATORI ÎNTRE TREADSTONE 71, LLC. („TXNUMX” sau „NOI”), ȘI TU. PERSOANE CARE RESIDÎN ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINA, BIRMANIA, CUBA, IRAN, LIBIA, MALAYSIA, COREEA DE NORD, SUDAN SAU ORICE ALTĂ ȚĂR CARE FACE SUBSĂ UNUI EMBARGO AL GUVERNULUI SUA, SAU CARE A FOST DEMISĂ DE GUVERNUL SUA " ȚARA DE SPRIJINERE TERORISTICĂ” ȘI UNDE INTERZISĂ SAU RESTRICȚIONATĂ DE LEGE („ȚĂRI INTERZISE”) NU POT DESCARCĂ SAU UTILIZA PLATFORMA.

În plus față de acești Termeni, notificarea de confidențialitate T71, găsită la https://www.cyberinteltrainingcenter.com/p/privacy („Politica de confidențialitate”) va reglementa modul în care vor fi utilizate informațiile personale pe care le trimiteți pe această platformă și împreună formează acordul dintre dvs. și T71 („Acordul”). ACEST ACORD CONȚINE DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE ȘI ALTE DISPOZIȚII CARE LIMITĂ RESPONSABILITATEA T71 față de DUMNEAVOASTRĂ.

Restricția de vârstă

Doar persoanele cu vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult pot folosi Platforma.

LICENȚĂ UTILIZATOR FINAL

Sub rezerva acestor Termeni, T71 vă acordă o licență personală, neexclusivă, netransferabilă, nesublicențiabilă, limitată și revocabilă de a utiliza Platforma pentru uz personal sau pentru uz intern de către angajatorul dvs. în momentul în care vi s-a acordat acces la numai platforma („Licență de utilizator”). Licența de utilizator este prin prezenta încorporată în acești Termeni. Orice utilizare a Platformei în orice alt mod, inclusiv, fără limitare, revânzarea, inginerie inversă, dezasamblarea, redistribuirea, transferul, modificarea sau distribuirea Platformei sau text, imagini, video, date, hyperlinkuri, afișaje, șabloane, instrumente , fluxurile de proces, metodele, tehnicile, procedurile și alt conținut asociat cu Platforma sunt interzise. Nu puteți copia (cu excepția cazului în care este permis în mod expres de prezentul Acord), decompilați, dezasamblați, încercați să obțineți codul sursă, să modificați sau să creați lucrări derivate ale Platformei (sau orice conținut din platformă pentru a include în- instruire personală), orice actualizări sau orice parte a acestora (cu excepția și numai în măsura în care orice restricție de mai sus este interzisă de legea aplicabilă sau în măsura în care poate fi permis de termenii de licență care reglementează utilizarea oricăror componente open-source incluse în platforma). Dacă încălcați oricare dintre aceste restricții, puteți fi supus urmăririi penale și a daunelor. Acești Termeni și Licența de utilizator guvernează, de asemenea, orice actualizări sau suplimente sau înlocuiri pentru această Platformă, cu excepția cazului în care termeni separați însoțesc astfel de actualizări, suplimente sau înlocuiri, caz în care se vor aplica termenii separati.

Licența de utilizator este valabilă până la încetarea de către dvs. sau T71, cu sau fără notificare scrisă. Drepturile dvs. în baza Licenței de Utilizator vor înceta automat fără o notificare din partea T71 dacă nu respectați Termenii sau termenii din Licența de Utilizator. La terminarea licenței, veți înceta orice utilizare a Platformei și veți distruge toate copiile, totale sau parțiale, ale Platformei sau ale Conținutului.

CONTURI

Pentru anumite aspecte ale platformei, vi se poate cere să vă înregistrați un cont. În cazul în care sunteți de acord să vă înregistrați un cont, veți selecta și / sau veți primi un nume de utilizator și o parolă la furnizarea informațiilor de înregistrare și la finalizarea cu succes a procesului de înregistrare. Acest cont este personal pentru dvs. și nu îl veți distribui și nu veți permite niciunei alte persoane să vă utilizeze contul. Nu puteți utiliza niciodată contul altcuiva fără permisiunea. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității numelui dvs. de utilizator și parolei și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc sub numele dvs. de utilizator și parola. Sunteți de acord să notificați imediat T71 în cazul în care informațiile dvs. de înregistrare se modifică sau aflați sau aveți motive să suspectați orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă încălcare a securității. De asemenea, sunteți de acord că veți furniza informații veridice și exacte în timpul procesului de înregistrare. T71 poate refuza să vă acorde un anumit nume de utilizator din orice motiv.

T71 își rezervă dreptul de a refuza sau revoca accesul la această platformă, sau la orice parte a acesteia, sau de a rezilia în alt mod accesul unui utilizator la platforma sa, în orice moment, la propria sa discreție, cu sau fără motiv și fără notificare către dvs.

Informaţii utilizator

Diverse caracteristici ale Platformei pot utiliza, menține sau transmite informații personale, inclusiv, fără limitare, numele, parola și adresa de e-mail (denumite colectiv „Informații despre utilizator”).

Prin utilizarea Platformei, sunteți de acord cu transmiterea informațiilor despre utilizator către T71, inclusiv agenții săi și partenerii terți, și sunteți de acord ca T71, inclusiv agenții săi și partenerii terți săi, să primească, să colecteze, să stocheze, să prelucreze, să transmită și folosind Informațiile despre utilizator pentru funcționalitatea Platformei și în scopurile dezvăluite în Politica noastră de confidențialitate. Politica noastră de confidențialitate este vizibilă în cadrul Platformei și la https://www.cyberinteltrainingcenter.com/p/privacy.

De asemenea, sunteți de acord că T71, furnizorii săi de servicii și / sau alții implicați în crearea sau furnizarea Platformei, pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe - inclusiv, dar fără a se limita la, informații tehnice despre dispozitivul dvs., sistem și software-ul Platformei, și periferice - care sunt colectate periodic pentru a facilita furnizarea de actualizări de software, asistență pentru produse și alte servicii pentru dvs. (dacă există) legate de platformă.

Termeni de abonament

Taxele sunt recalculate atunci când modificați adresa poștală fizică pentru contul dvs. Treadstone 71Training Platform, cu condiția ca această modificare să fie primită cu mai mult de trei zile lucrătoare înainte de data scadentă a plății abonamentului recurent. În cazul în care modificările de adresă sunt primite la mai puțin de trei zile lucrătoare de la data scadentă a plății abonamentului recurent, rata de impozitare asociată cu noua adresă poștală se va reflecta în următorul ciclu de facturare.

Servicii externe și materiale terțe

Platforma poate permite accesul la serviciile și site-urile web ale terților din afara Platformei (colectiv și individual, „Servicii externe”). Serviciile externe includ, dar nu se limitează la, LinkedIn și alte platforme de social media. Utilizarea Serviciilor Externe poate cere să acceptați termeni suplimentari. Anumite Servicii externe pot afișa, include sau pune la dispoziție conținut, date, informații, aplicații sau materiale de la terți („Materiale de la terți”) sau pot furniza link-uri către anumite site-uri web ale terților. Prin utilizarea Serviciilor Externe, recunoașteți și sunteți de acord că nici T71, nici agenții săi sau cei implicați în crearea sau furnizarea Platformei nu sunt responsabili pentru examinarea sau evaluarea conținutului, acuratețea, caracterul complet, actualitatea, valabilitatea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, decența. , calitatea sau orice alt aspect al acestor materiale sau site-uri web ale terților. Nici T71, nici agenții săi sau cei implicați în crearea sau furnizarea Platformei, nu garantează sau susțin și nu își asumă și nu vor avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. sau de orice altă persoană pentru orice Servicii externe, Materiale ale terților sau site-uri web, sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terți. Materialele terțelor părți și linkurile către alte site-uri web sunt furnizate numai pentru comoditate pentru dvs. Sunteți de acord să utilizați Serviciile Externe pe riscul dumneavoastră și nici T71, nici agenții săi sau cei implicați în crearea sau furnizarea Platformei, nu vor avea nicio răspundere față de dvs. pentru conținutul care poate fi considerat a fi ofensator, indecent sau inacceptabil. T71 își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, elimina sau dezactiva accesul la orice Servicii Externe în orice moment, fără notificare. În niciun caz, T71 nu va fi responsabil pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la astfel de Servicii Externe. De asemenea, T71 poate impune limite privind utilizarea sau accesul la anumite Servicii externe, în orice caz, și fără notificare sau răspundere față de dvs.

Utilizări interzise

Utilizarea platformei este limitată la funcționalitatea prevăzută. Platforma nu trebuie utilizată în niciun fel care să facă oricare dintre următoarele:

Hărțuiește, abuzează, urmărește, amenință, defăimează sau încalcă în alt mod sau încalcă drepturile oricărei alte părți (inclusiv, dar fără a se limita la, mărci comerciale, drepturi de autor, drepturi de publicitate sau alte drepturi de proprietate).

Este ilegal, fraudulos sau înșelător.

Folosește tehnologie sau alte mijloace pentru a accesa conținut neautorizat sau spații non-publice, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea „roboților”, „păianjenilor” sau „crawlerelor”.

Încercările de (a) introducerea de viruși sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe dăunătoare care întrerup, distrug sau limitează funcționalitatea oricărui software de calculator sau hardware sau echipamente de telecomunicații, (b) deteriora, dezactivează, supraîncărcă sau deteriorează serverele T71 sau rețele, sau (c) obține acces neautorizat la rețelele de computere T71 sau la conturile de utilizator.

Încurajează comportamente care ar constitui o infracțiune sau care dă naștere la răspundere civilă.

Încălcă aceste Condiții în orice mod.

Nu respectă termenii și condițiile aplicabile ale terților sau alte politici ale terților (denumite colectiv „Utilizare acceptabilă”).

T71 își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a rezilia orice licență de utilizator, de a elimina conținutul, de a asista forțele de ordine în urmărirea răspunderii penale sau de a susține o acțiune civilă sau penală în legătură cu conținutul sau utilizarea platformei, pe care T71 o consideră că este sau ar putea încălca acești Termeni sau legea aplicabilă, dar eșecul sau întârzierea luării unor astfel de acțiuni nu constituie o renunțare la drepturile T71 de a aplica acești Termeni.

Dumneavoastră declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care este supusă unui embargo guvernului SUA sau care a fost desemnată de guvernul SUA drept o țară „sprijinitoare a terorismului”; și (ii) nu sunteți listat pe nicio listă a părților interzise sau restricționate a guvernului SUA.

Conținut generat de utilizatori

Puteți genera conținut, scris sau în alt mod în timp ce utilizați Platforma („Conținut generat de utilizator”). Prin prezenta (a) luați la cunoștință și sunteți de acord că dvs. și singur sunteți responsabil pentru propriul conținut generat de utilizatori și (b) acordați lui T71 și succesorilor acestuia un program la nivel mondial, irevocabil, transferabil, sublicențiat, complet plătit, fără drepturi de autor, licență neexclusivă pentru reproducerea, afișarea, modificarea, ștergerea, adăugarea, adaptarea, publicarea, pregătirea lucrărilor derivate și utilizarea în orice mod a Conținutului dvs. generat de utilizatori, inclusiv, dar fără a se limita la, în publicitate și marketing de produse campanii; și că, în ceea ce privește utilizarea de către T71 a conținutului generat de utilizatori, în măsura permisă de legea aplicabilă, renunțați în favoarea T71 la toate drepturile „Droit Moral” sau „Drepturile morale ale autorilor” sau orice drepturi sau principii de drept similare. pe care îl puteți avea acum sau mai târziu la Conținutul generat de utilizatori.

Feedback și trimiteri

Dacă ne trimiteți comentarii, idei sau feedback prin intermediul platformei sau altfel, sunteți de acord că le putem folosi fără restricții sau compensări. Nu renunțăm la niciun drept de a folosi idei similare sau conexe sau feedback-uri cunoscute anterior de noi, dezvoltate de T71 sau obținute din alte surse decât dvs.

Despăgubire

În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, sunteți de acord să despăgubiți și să lăsați inofensiv T71, inclusiv agenții săi, companiile afiliate, angajații, antreprenorii, directorii și ofițerii, precum și orice persoană implicată în crearea sau furnizarea Platformei, de toate revendicările sau cauzele acțiuni, răspunderi, daune, costuri, amenzi, penalități și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care apar din sau sunt legate de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Platformei, încălcarea acestor Termeni sau încălcarea oricăror drepturi ale unei terțe părți sau orice acuzație în acest sens. T71 își rezervă dreptul de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni supusă despăgubirii de către dvs., caz în care veți coopera la afirmarea oricăror apărări disponibile.

LICENȚĂ VERSIUNE NECOMERCIALĂ

Pentru a vă califica pentru o licență pentru versiunea necomercială, trebuie să:

(1) utilizați Platforma în scopuri necomerciale, așa cum sunt definite aici. Termenul „Licență pentru versiunea necomercială” se limitează la utilizarea conceptelor, metodelor, proceselor, procedurilor și planurilor pentru uz organizațional intern. Entităților nu li se permite să predea acest curs sau o asemănare a acestui curs fără permisiunea expresă a Treadstone 71 LLC. Organizațiile nu au voie să ofere servicii comerciale bazate pe acest curs care concurează direct sau indirect cu Treadtone 71 LLC.

Dacă nu vă calificați pentru o licență pentru versiunea necomercială, atunci ar trebui să întrerupeți platforma.

ACORDAREA LICENȚEI

Cu condiția să vă calificați pentru o licență pentru versiunea necomercială, așa cum este specificat mai sus și sub rezerva termenilor și condițiilor conținute aici, T71 vă acordă dvs., utilizatorului final, o licență personală, netransferabilă, neexclusivă, nesublicențiabilă pentru instalați și utilizați Platforma, gratuit, numai în scopuri necomerciale. În plus, sub rezerva termenilor și condițiilor cuprinse în prezentul document și cu condiția ca Dumneavoastră să îndepliniți cerințele specificate mai sus pentru o licență pentru versiunea necomercială, T71 vă acordă, utilizatorului final, o licență netransferabilă, neexclusivă, nesublicențiabilă. licență, gratuită, pentru a (1) utiliza Platforma în intenția de a construi sau extinde un program de inteligență cibernetică în cadrul organizației dumneavoastră. Pentru a evita orice dubiu, următoarele sunt considerate exemple de utilizări comerciale ale Platformei:

(1) utilizarea în scop financiar, personal sau de altă natură;

(2) utilizarea de către agențiile guvernamentale fără compensație pentru T71;

(3) utilizarea de către un serviciu de telecomunicații sau de internet

  1. firma furnizor cu compensare la T71;

(4) utilizarea în legătură cu administrarea unui site web comercial;

(5) utilizarea în legătură cu furnizarea de servicii profesionale pentru care dumneavoastră sau compania sau organizația dumneavoastră sunteți compensat (inclusiv administrarea plătită);

(6) gruparea sau integrarea Platformei cu orice alt produs, serviciu sau alt produs Platformă pentru uz comercial.

(7) predarea acestui curs într-un seminar, online, comercial sau academic.

T71 și/sau licențiatorii săi își rezervă toate drepturile care nu ți-au fost acordate în mod expres prin prezenta. Această licență nu este o vânzare a Platformei sau o copie a Platformei. Platforma conține secrete comerciale valoroase ale T71 și ale licențiatorilor săi. Toate drepturile de proprietate la nivel mondial asupra și toate drepturile, titlurile și interesele în și față de Platformă, precum și toate copiile și părțile Platformei, inclusiv, fără limitare, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acesteia și asupra acesteia, sunt și vor rămâne exclusiv ale T71. Platforma este protejată, printre alte moduri, de legile privind drepturile de autor din Statele Unite și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici sunt păstrate de T71 și de licențiatorii săi.

RESTRICȚII DE UTILIZARE

Tu nu poți:

(i) utilizați Platforma, cu excepția condițiilor enumerate mai sus.

(ii) creați lucrări derivate bazate pe Platformă (de exemplu, încorporarea Platformei într-un produs sau serviciu comercial fără o licență adecvată).

(iii) copiați Platforma.

(iv) să închirieze, să închirieze, să sublicențeze, să transmită, să distribuie sau să transfere în alt mod drepturile către Platformă.

(v) elimina orice identificare a produsului, drepturi de autor, notificări de proprietate sau etichete de pe Platformă; sau

(vii) utilizați orice mărci comerciale T71 în orice alt mod decât prezența lor în copia dvs. a Platformei fără permisiunea scrisă a T71.

Orice și toate copiile făcute de dvs., așa cum este permis mai jos, trebuie să conțină toate drepturile de autor ale Platformei originale, mărcile comerciale și alte notificări și mărci de proprietate.

ÎNTREȚINERE, SUPORT ȘI ACTUALIZĂRI

T71 nu are nicio obligație de a menține sau de a sprijini sau de a actualiza Platforma în niciun fel sau de a furniza actualizări sau corectări ale erorilor

CONFIDENȚIALITATE

Platforma și orice coduri de autorizare a licenței sunt informații confidențiale și proprietare ale T71. Sunteți de acord să luați măsuri adecvate pentru a proteja Platforma și orice coduri de autorizare a licenței, dacă există, împotriva dezvăluirii sau utilizării neautorizate. Sunteți de acord că nu veți dezvălui Platforma, sub nicio formă, niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document.

REZILIEREA

Acest Acord se va rezilia imediat și automat, fără notificare, în cazul în care încălcați orice prevedere din prezentul Acord. La reziliere, veți elimina toate copiile Platformei sau orice parte a Platformei de pe orice și toate dispozitivele de stocare pe computer și veți distruge Platforma. La cererea lui T71, Dvs. sau semnatarul dumneavoastră autorizat, veți certifica în scris către T71 că toate copiile complete și parțiale ale Platformei au fost distruse și că niciuna nu rămâne în posesia sau sub controlul dumneavoastră. Prevederile acestui acord, cu excepția acordării licenței și a garanției, vor supraviețui rezilierii.

Nu există garanții

T71 OFERĂ PLATAFORMA ȘI CONȚINUTUL „CA ATARE” ȘI „CÂT DISPONIBIL” FĂRĂ NICI O GARANȚIE SAU REPREZENTĂRI, EXPRIMATE SAU IMPLICITE. UTILIZAȚI PLATAFORMA PE PROPRIUL RISC. În cea mai completă măsură admisă în conformitate cu legea aplicabilă, T71 DECLARĂ TOATE GARANȚIILE, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANȚII CĂ PLATAFORMA ESTE VÂNZABILĂ, FIABILĂ, EXACTĂ, ADECVĂ PENTRU UN SCOP PARTICULAR SAU NECESAR SAU NECESAR, SAU NECESAR, NECESAR, NECESAR, NECESAR FUNCȚIONEAZĂ PE O BAZĂ NEINTERTRUPTĂ, SAU CA UTILIZAREA PLATFORMEI DE CĂTRE UTILIZATOR ESTE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE, SAU ACESTE INFORMĂRI TRANSMISE ÎN LEGĂTURĂ CU PLATAFORMA VOR FI SUCCES, ACURAT SAU SIGURANȚI.

Fără răspundere

ÎN CEL MAI MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABĂ, ÎN NICIO CAZ T71 SAU AGENȚII SĂI, COMPANIILE Afiliate, ANGAJĂȚII, CONTRACTORII, DIRECTORII ȘI OFICIAȚII ȘI ORICE IMPLICAT ÎN CREAREA SAU FURNIZAREA ACESTEI PLATFORMĂ SAU UTILIZARE AL PLATFORMEI; ȘI/SAU (B) RĂSPUNDEȚI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSECUȚIONALE, PUNITIVE, EXEMPLARE SAU DE ALTE DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDERE DE BONVINE, PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE, FURT SAU CORUPERE A UTILIZATORULUI SAU INCABILITATEA DE A UTILIZA PLATFORMA. T71, AGENȚII SĂI ȘI ORICE IMPLICAT ÎN CREAREA SAU FURNIZAREA ACESTEI PLATFORMĂ SAU CONȚINUT NU VA FI RESPONSABILĂ CHIAR DACĂ ORICE DINTRE EI SAU ORICE REPREZENTANT AUTORIZAT AL ELOR A FOST Anunțat cu privire la POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE, INCLUSIV PENTRU PREJUDICIUNEA EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, DEFECT, ESECUȚIA PERFORMANȚEI, UTILIZARE NEAUTORIZĂ, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMISIE, EROARE DE LINIE, VIRUS DE COMPUTER, VIERME, CAL TROIAN SAU ALTĂ DAUNE.

PENTRU UTILIZATORII PLATFORMEI CARE RESIDĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, CEL MENȚIONAT NU SE APLICĂ RECENȚIILE PENTRU PREJUDICIUNI PE BAZA VĂTĂMÂRII VIEȚII, CORPORULUI SAU SĂNĂTĂȚII SAU REVENȚIUNILOR BAZATE PE ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚILOR CONTRACTUALE ESENȚIALE (CARDINALE) PENTRU ALTE PREJUDICII BAZATE PE ÎNCĂLCAREA INTENȚIONATĂ SAU NEGLIGENȚĂ GRAVE A OBSERVAȚILOR DE CĂTRE T71, REPREZENTANȚII LEGALI SAU PERSOANELE AUXILIARE. OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE ESENȚIALE SUNT CELE CARE SUNT NECESARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CONTRACTULUI. DACĂ T71 ÎNCĂLCĂ OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE ESENȚIALE ÎN FAȚĂ DE UTILIZATORII PLATFORMEI CARE RESIDĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, T71 VA RĂSPUNDE NUMAI PENTRU DAUNEA TIPICĂ ȘI PREVIZIBILĂ DACĂ DAUNEA A FOST CAUZAT DIN NEGLIGENȚĂ UȘOARĂ. ACEASTA NU SE APLICA DAUNELOR CARE SE BAZA PE VĂNĂRI A VIEȚII, CORPULUI SAU SĂNĂTĂȚII. RESTRICȚIILE MENȚIONATE SE APLICĂ ȘI ÎN FAVOAREA REPREZENTANȚILOR LEGALI ȘI A PERSOANELOR AUXILIARE ALE T71 DACĂ RECENȚIILE SUNT PROVOCATE DIRECT ÎMPOTRIVA LOR. DISPOZIȚII ALE LEGII GERMANE DE RĂSPUNDERE PENTRU PRODUSE ȘI DISPOZIȚII OBLIGATORII ALE ACTELOR DE RESPONSABILITATE PENTRU PRODUS PRODUS ALE ALTOR STATE MEMBRE UNIUNII EUROPENE RĂMÂN NEAFECTATE.

PENTRU UTILIZATORII PLATEFORMEI CARE SE REZIDEAZĂ ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE, ACCEPȚI CA TOATE CAUZELE DE ACȚIUNE REZULTATE DIN SAU CONECTATE CU ACEASTA PLATFORMĂ, SĂ SE REZOLVE INDIVIDUAL, FĂRĂ RESORT PENTRU ORICE FORMĂ DE ACȚIUNE ÎN CLASĂ ȘI SOLICITAREA DUMNEAVOASTRĂ ESTE PENTRU A CĂSA. UTILIZAREA PLATFORMEI.

PENTRU UTILIZATORII PLATEFORMEI CARE SE REZIDEAZĂ ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE, în cazul în care legislația aplicabilă nu permite excluderea anumitor garanții sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale, indirecte sau de altă natură, în niciun caz, T71, agenții sau oricine este implicat în crearea sau furnizarea acestei platforme sau conținut sunt răspunzători pentru daune, pierderi și / sau cauze de acțiune care depășesc suma, dacă există, plătită de dvs. pentru utilizarea platformei sau 100 USD, oricare dintre acestea este mai mică.

Proprietatea asupra conținutului

Întregul conținut, inclusiv text, imagini, video, medii de laborator și alt conținut pus la dispoziție prin Platformă este deținut de T71 și/sau de terți care au dat permisiunea lui T71 de a face astfel de conținut sau medii de laborator disponibile prin Platformă („Conținutul platformei ”). Utilizarea de către dvs. a Platformei și acordul dvs. cu acești Termeni (și pe cei ai oricăror alte site-uri web sau servicii la care obțineți acces prin intermediul Platformei) nu vă oferă sau vă transferă în niciun fel un interes sau un drept de proprietate. la, astfel de Conținut al Platformei, care va rămâne proprietatea T71 sau a unui alt proprietar terț. Din motive de claritate, prin utilizarea de către dvs. a Platformei (și a altor site-uri la care obțineți acces prin prezenta), vi se oferă permisiunea de a utiliza acest Conținut al Platformei pentru perioada de timp în care sunteți utilizator înregistrat al Platformei. Această permisiune nu vă oferă sau nu vă transferă o proprietate sau alt interes asupra niciunui Conținut al Platformei. Niciun Conținut al Platformei nu poate fi reprodus, republicat, încărcat, postat, transmis, reprodus, distribuit, copiat, afișat public sau utilizat în alt mod de către dvs. în orice scop comercial, cu excepția cazurilor prevăzute în acești Termeni sau a permisului proprietarului acestora. Mai mult, nu puteți distribui, reproduce, republica, afișa, modifica, transmite, reutiliza, repostează, trimite la sau utiliza orice materiale ale Conținutului Platformei fără permisiunea scrisă a T71 sau a proprietarului acestuia. Modificarea oricăror materiale afișate în Conținutul Platformei fără permisiunea prealabilă scrisă din partea T71 sau a altor proprietari terți reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate ale T71 sau ale altor proprietari terți.

Mărci comerciale

Numele, sigla T71, Treadstone 71 și Treadstone 71, LLC și alte mărci, grafice și logo-uri, precum și desemnările sursei utilizate în legătură cu Platforma sunt mărci comerciale ale T71 (colectiv „Mărcile T71”). Nimic din conținutul Platformei sau alte site-uri web accesate prin prezenta nu trebuie interpretat ca acordându-vă, implicit sau în alt mod, permisiunea de a utiliza orice marcă înregistrată afișată aici sau acolo, fără permisiunea explicită scrisă a proprietarului său. Mărcile T71 nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau parțial, fără permisiunea prealabilă scrisă a T71.

Alegerea legii, arbitrajului și jurisdicției pentru litigii

Arbitraj obligatoriu pentru utilizatorii care locuiesc în afara Uniunii Europene: în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, orice controversă sau reclamație care decurge din descărcarea, instalarea, utilizarea sau alte interacțiuni cu Platforma va fi soluționată prin arbitraj obligatoriu într-o locație. determinată de arbitru, așa cum se prevede în prezentul document (cu condiția ca o astfel de locație să fie rezonabil convenabilă pentru reclamant) sau într-o altă locație care poate fi convenită de comun acord de părți, în conformitate cu regulile procedurale pentru litigiile comerciale stabilite în Arbitrajul Cuprinzător Regulile și procedurile JAMS („Reguli și proceduri JAMS”) prevalează atunci, iar hotărârea cu privire la hotărârea pronunțată de arbitru(i) poate fi introdusă în orice instanță care are jurisdicție în aceasta. Arbitrul va fi selectat în conformitate cu Regulile și procedurile JAMS. Arbitrul va aplica legea din Illinois în conformitate cu Legea federală de arbitraj și cu statutele de prescripție aplicabile și va onora revendicările de privilegiu recunoscute de lege. În cazul în care reclamantul este în măsură să demonstreze că costurile arbitrajului vor fi prohibitive în comparație cu costurile litigiului, T71 va plăti atât din taxele de depunere și audiere ale reclamantului în legătură cu arbitrajul pe cât arbitrul consideră necesar pentru a preveni arbitrajul să fie prohibitiv din punct de vedere al costurilor. Dacă orice parte a acestei prevederi de arbitraj este considerată invalidă, inaplicabilă sau ilegală (altele decât acele revendicări nu vor fi arbitrate pe bază de grup sau reprezentativ), sau intră în conflict cu regulile și procedurile stabilite de JAMS, atunci soldul această prevedere de arbitraj va rămâne în vigoare și va fi interpretată în conformitate cu termenii săi, ca și cum prevederea invalidă, inaplicabilă, ilegală sau conflictuală nu ar fi cuprinsă aici. Dacă, totuși, partea care este considerată invalidă, inaplicabilă sau ilegală este aceea că revendicările nu vor fi arbitrate pe bază de grup sau reprezentativ, atunci întreaga dispoziție de arbitraj va fi nulă și nici neavenită și nici reclamantul, nici T71 nu vor avea dreptul pentru a-și arbitra disputa. La depunerea unei cereri de arbitraj, toate părțile la un astfel de arbitraj vor avea dreptul de descoperire, descoperire care va fi finalizată în termen de șaizeci (60) de zile de la formularea cererii de arbitraj, cu excepția cazului în care este prelungită prin acordul comun al părților. ARBITRAJUL LITIGIILOR ÎN CONFORMITATE CU ACEST ALINEAT VA FI ÎN CAPACITATEA DVS. INDIVIDUALĂ, ȘI NU CA REPLANTANT SAU MEMBR DE CLASĂ ÎN ORICE PREȚINTĂ PROCEDURĂ DE CLASĂ SAU REPREZENTANTĂ. ARBITRATUL NU SE POATE CONSOLIDAR ȘI NU SE ALĂTURA RECENȚILOR ALTOR PERSOANE SAU PĂRȚI CARE POATE FI SITUATĂ ÎN SIMILĂ. NU DESCĂRCĂȚI ȘI/SAU UTILIZAȚI ACEASTA PLATFORMĂ DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ VA ARBITRAT ORICE RECENTII SAU CONTROVERSE ÎN CONFORMITATE CU ACESTE REGULI OFICIALE.

PENTRU UTILIZATORII PLATFORMEI CARE RESIDĂ ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE, PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA, UTILIZAREA SAU INTERACȚIONAREA ÎN ALTRE MOD CU PLATFORMA, SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎN MĂSURA TOTALĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABĂ: (1) ORICE SI TOATE LITIGIILE ȘI LITIGIILE ACȚIUNEA DECORĂ DIN SAU CONECTATĂ CU PLATFORMĂ VA FI REZOLȚĂ INDIVIDUAL PRIN ARBITRAJ OBBLIGATOR, ASUPÂNĂ PREVĂZAT MAI SUS, FĂRĂ RESOLUȚIE LA NICIO FORMĂ DE ACȚIUNE COLECTIVĂ; (2) ORICE SI TOATE RECLAMAȚII, JUDECĂȚILE ȘI PREMIILE VOR FI LIMITATE LA COSTURI ALE TERȚILOR ACTUALE, AFACETE (DACĂ CAZ), DAR ÎN NICIO CAZ ONORIZAREA AVOCATULUI NU VOR FI ACCORDATE SAU RECUPERABILE; (3) ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ NU ȚI VE PERMISĂ SĂ OBȚINEȚI ORICE PREMII PENTRU, ȘI RENUNȚĂȚI ÎN ȘTIINȚA ȘI EXPRESĂ LA TOATE DREPTURILE DE A CĂUTA DAUNE, PUNITIVE, INCIDENTALE, CONSECUȚIONALE SAU SPECIALE, PIERDERE DE PROFIT ȘI/SAU ORICE ALTE PREJUDICII ACTUALE ALE CHELTUIELILOR DE BUZUUNAR) ȘI/SAU ORICE DREPTURĂ DE A FĂ MULTI SAU CREȘTE DAUNEI; ȘI (4) REMEDIILE DVS. SUNT LIMITAȚI LA O PRESENTARE PENTRU PREJUDICIUNI BANI (DACĂ CAZ) ȘI RENUNȚAȚI IREVOCABIL LA ORICE DREPTUL DE A CĂUTA MĂSURI AJUNCTIVE SAU ECHITIVE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAȚIILE SAU EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII, DECI CELE DE MAI SUS POATE NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS.

T71 nu este nici dispus, nici obligat să participe la proceduri de conciliere în fața unui organism de mediere a consumatorilor din Uniunea Europeană.

Legea aplicabilă și jurisdicția: Toate litigiile în legătură cu Platformă vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile statului Florida, fără a da efect regulilor privind conflictul de legi ale acestuia. Orice chestiune sau procedură care nu este supusă arbitrajului, așa cum este menționat mai sus și/sau pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la o hotărâre arbitrală, se va desfășura în statul Florida în instanțele de stat sau federale din Florida și sunteți de acord cu jurisdicția exclusivă a asemenea tribunale. Legile din țara în care își are reședința utilizatorul Platformei pot acorda utilizatorului dreptul de a depune reclamații în fața instanțelor din acea țară și pot prevedea că unele legi din acea țară sunt aplicabile și acestei Platforme. Cu toate acestea, în cazul în care orice prevedere a Termenilor sau aplicarea unei astfel de prevederi oricărei persoane sau circumstanțe va fi declarată invalidă, inaplicabilă sau nulă, o astfel de decizie nu va avea ca efect invalidarea sau anularea restului Condițiilor, fiind intenția și acordul părților că Termenii vor fi considerați modificați prin modificarea acestei dispoziții în măsura în care este necesar pentru a o face valabilă, legală și aplicabilă, păstrându-și, în același timp, intenția sau, dacă o astfel de modificare nu este posibilă, prin înlocuirea unei alte prevederi care este valabil, legal și executoriu, astfel încât să dea efect material intenției lui T71.

Nulitate

În cazul în care oricare dintre acești Termeni va fi considerat invalid, nul sau din orice motiv neexecutabil, acești termeni vor fi considerați separabili și nu vor afecta validitatea și aplicabilitatea termenilor rămași. Nerespectarea de către T71 a exercitării sau aplicării oricărui drept sau dispoziție a prezentului acord nu va constitui o renunțare la acest drept sau prevedere în acel sau în orice alt caz.

Modificarea acestor Termeni

Vă vom informa cu privire la modificările aduse acestor Condiții prin afișarea termenilor modificați pe această platformă, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data efectivă a modificărilor. Dacă ne-ați furnizat adresa dvs. de e-mail sau cu consimțământul de a vă contacta prin mesaj text sau prin alte mijloace, vă vom notifica, de asemenea, modificările materiale ale acestor Condiții prin aceste mijloace cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data efectivă a modificărilor la adresa / numărul pe care ni l-ați furnizat cel mai recent. Vă încurajăm să păstrați actualizate informațiile de contact pe care ni le furnizați și să ne anunțați cu promptitudine cu privire la orice modificare, astfel încât să puteți primi orice notificări pe care vi le trimitem cu privire la modificările materiale ale acestor Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu orice modificare, ar trebui să încetați să utilizați platforma și, dacă sunteți un utilizator înregistrat, vă puteți anula contul la noi în termen de treizeci (30) de zile, contactându-ne la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza. și nu veți fi legat de noii condiții. În caz contrar, noii termeni vor intra în vigoare după treizeci (30) de zile.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări, plângeri sau reclamații cu privire la Platformă sau practicile noastre de confidențialitate, ne puteți trimite un e-mail la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

NOTĂ: Luăm foarte în serios drepturile de autor și furtul IP și vom urmări pe oricine sau orice grup care încalcă EULA.

e EULA.

Contactați Treastone 71

Contactați astăzi Treadstone 71. Aflați mai multe despre ofertele noastre de analiză țintită a adversarului, antrenament de război cognitiv și informații comerciale.

Contactați-ne astăzi!